صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مصیب رمضانی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مصیب رمضانی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۲
m.ramezani
کارشناسی ارشد
1382
زبان و ادبیات انگلیسی
علامه طباطبایی
کارشناسی
1379
زبان و ادبیات انگلیسی
کرمان
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. مصیب رمضانی، QFD در خدمات، 1381
2. مصیب رمضانی، ادله الکترونیکی (Electronic Evidence)، 1383
همایش ها و سخنرانی ها
1. Short Stories or Novels, Which One is Easier to be Written - سمینارهای تخصصی دوره ای گروه زبان انگلیسی خیام, , , 2/0/1
2. Husserl's Phenomenology: An Impetus to Relativism in New Literary Theories, , , 2/0/1
3. A Survey of the History of American Literature: from 17th century to 20th century, سمینار علمی, , 2/0/1
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها