صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - نرجس سادات فاطمی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نرجس سادات فاطمی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
n.fatemi
دکتری
----
شهرسازی
دانشگاه آزاد قزوین
کارشناسی ارشد
----
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه آزاد قزوین
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها