صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - نوریه طباطبایی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نوریه طباطبایی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۸
n.tabatabaei
کارشناسی ارشد
1378
زبان انگلیسی
تهران
کارشناسی
1374
زبان انگلیسی
آزاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها