صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - نوریه طباطبایی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نوریه طباطبایی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۸
n.tabatabaei
کارشناسی ارشد
1378
زبان انگلیسی
تهران
کارشناسی
1374
زبان انگلیسی
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. آموزش و جامعه (ارائه سخنرانی), , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. روش تحقیق و مقاله نویسی
2. امنیت در محیط سایبری
3. مطالعات ترجمه توسط خانم مونا بیکر از دانشگاه منچستر انگلستان
4. نقش مدیریت دانش در پژوهش
5. Acquisition Hypothesis
6. نگارش و انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در ISC
7. استفاده از نرم افزار MAXQDA در تحلیل داده ها
8. Introducing SDL Trados 2015
9. Translation Business and Translator's Rights and Obligations
10. روش تدریس. طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
11. آموزش نرم افزار مترجم یار ترادوس 2019
12. مخاطره فرونشست زمین. انتقال تجربیات و راهکارهای کاهش اثرات
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها