صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امید قهرمان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امید قهرمان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۷
o.ghahreman
دکتری
1391
ادبیات انگلیسی
دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد
1378
ادبیات انگلیسی
شیراز
کارشناسی
1376
زبان انگلیسی
آزاد تربت حیدریه
مقاله های نشریه داخلی
1. امید قهرمان، دوبلین جویس : از شهر تا شرح، اندیشه ایرانشهر، شماره 20، 1393، صفحات 45-55
2. امید قهرمان، جیمز جویس : ققنوس سرزمین خارپشت و روباه، نوشتا، شماره 23، 1392، صفحات 32-41
3. امید قهرمان، نشانه شناسی رولان بارت در "پانسیون" جیمز جویس، نوشتا، شماره 12، 1387، صفحات 63-69
مقاله های نشریه خارجی
4. Amir Baradaran,Omid Ghahreman, The Highlighting of Gender-Parity and Male Hectoring in Hemingway’s For Whom the Bell Tolls (1940), International Journal of English Literature and Social Sciences, Vol. 6, 2021, PP. 325-333
5. Amir Baradaran,Omid Ghahreman, The Post-Structuralist Repositioning of Allen Ginsberg’s Controversial Poem “Howl”: A Deconstructive Approach, International Journal of Social Science And Human Research, Vol. 4, 2021, PP. 1028-1034
6. Omid Ghahreman, James Joyce’s “An Encounter”: From the Perversion of an Escape to the Perversion of the Fatherhood, International Journal of Applied Linguistics and English Literature, Vol. 2, 2013, PP. 158-164
7. Omid Ghahreman, The Re-interpretation of Cezanne's The Large Bathers through James Joyce's Aesthetic Theory, Global Journal of Human Social Science, Vol. 13, 2013, PP. 1-6
8. Omid Ghahreman, No Sisters, No Brother, No Man: “The Sisters” and Joyce’s Gnomonics, Kata, Vol. 14, 2012, PP. 81-86
مقاله های کنفرانس داخلی
1. Omid Ghahreman, Farkhondeh Fazel Bakhsheshi, The Importance of Form in Game Narration, 2018
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. امید قهرمان، کمدی جهانی جیمز جویس، 1384
2. امید قهرمان، تبعیدی ها (جیمز جویس)، 1395
3. امید قهرمان، جیاکومو جویس، 1398
همایش ها و سخنرانی ها
1. سینما و اقتباس ادبی, , دانشگاه آزاد تربت حیدریه, 1384/2/12
2. The Historical and Philosophical Backgrounds of Romanticism, , دانشگاه آزاد تربت حیدریه, 1386/2/11
3. سینما و معنویت, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. برنامه ریزی و الگو های تدوین طرح درس
2. روش شناسی تحقیق
3. مقاله نویسی علمی به زبان فارسی
4. آمار و SPSS در روش تحقیق
5. نگارش و انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در ISC
6. شیوه تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA
7. روش تدریس، طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
8. پنل تخصصی یادگیری الکترونیکی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 حسین شریفی کارشناسی ارشد A Study of Dostoyevsky’s Raskolnikov and Nabokov’s Humbert in the Light of Karen Horney’s Psychoanalytical Theory 1399/10/15 مشاور اول خارجی
2 ریحانه مجیدی بازخانه کارشناسی ارشد A Dialogical Study of Unfinalizability in Paul Auster’s works 1399/6/22 مشاور اول داخلی
3 حجت محمدزاده کارشناسی ارشد From the Fidelity of Texts to the Fidelity of Motion Pictures: A Study of Coppola’s Cinematic Adaptation of Puzo’s The Godfather 1399/6/11 مشاور اول داخلی
4 یلدا ابراهیم پور کارشناسی ارشد Ecological Dialogue in William Golding's Lord of the Flies and H.G.Wells' The Island of Dr.Moreau 1399/6/11 استاد راهنما اول داخلی
5 ملیحه محمودی کارشناسی ارشد The Hyperreality Bondage: A Baudrillardian Study of Stephen King’s The Running Man and Ur 1399/5/25 استاد راهنما اول داخلی
6 امیر برادران کارشناسی ارشد Allen Ginsberg’s Poetry Repositioned: A Deconstructive Study 1399/5/25 استاد راهنما اول داخلی
7 نسترن مستوفیان کارشناسی ارشد Vico, Yeats, and the (Im)probability of Perfection 1398/11/26 استاد راهنما اول داخلی
8 محبوبه بختیارپاکزاد کارشناسی ارشد An Examination of Bakhtin’s Chronotope and Bildungsroman in Richard Linklater’s The Before Trilogy 1398/2/8 مشاور اول داخلی
9 مرتضی تشکری حسینی کارشناسی ارشد John Keats' Negative Capability and The Great Gatsby by Scott Fitzgerald 1397/12/25 مشاور اول داخلی
10 زهرا سیاوشی جامی کارشناسی ارشد A Foucauldian Study of Power-Relations And Self-Governing in Tolkien’s The Hobbit 1397/11/8 استاد راهنما اول داخلی
11 ترانه پورقلی زاده کارشناسی ارشد Butlerian Reading of Virginia Woolf's Orlando and Mrs. Dalloway 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
12 فرخنده فاضل بخششی کارشناسی ارشد From Readers to Gamers: Evolution of Narration 1397/6/24 استاد راهنما اول داخلی
13 صادق نداماتی کارشناسی ارشد Translating Nick Cave Lyrics to Farsi and Reviewing the Results Based on Lefevere Theory 1395/6/31 مشاور اول خارجی
14 سمیه روحبخش کارشناسی ارشد Strategies of Translating Idioms: A Case Study of Ahmad Kasaeepour`s translations based on Baker Theory of Idiom Translation Strategy 1395/6/27 استاد راهنما اول خارجی
15 روناک سعیدآبادی کارشناسی ارشد Analysis of the Refracted Texts: From Translation to Film Adaptation A Case Study of the A Streetcar Named Desire 1395/6/27 استاد راهنما اول خارجی
16 سید احمد کاظمی کارشناسی ارشد Verbal Humor in English Animated Films and its Translation in Persian Subtitling 1395/6/24 استاد راهنما اول خارجی
17 آزیتا منصوری علی آبادی کارشناسی ارشد An Investigation of the Translator’s Imagination in Translating the Elements of Fantasy in Harry Potter’s Series 1394/11/29 استاد راهنما اول خارجی
جوایز و بورس ها