صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امید خزین قناد

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امید خزین قناد
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۱
o.khozein
کارشناسی ارشد
1383
آمار ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1381
آمار
آزاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. امید خزین قناد، مقاله برآورد ناپارامتری داده‌های گمشده در سری‌های زمانی و مقایسه روش‌های مختلف، مجله پژوهش‌های آماری دانشگاه تربیت مدرس، شماره 1، 1386، صفحات 1-1
2. امید خزین قناد، مقاله ایده‌های اساسی در کاربرد طرح‌های کنترلی با تأکید بر استراتژی CUSUM، اندیشه آماری، شماره 1، 999، صفحات 1-1
مقالات کنفرانس های داخلی
2. محمد زاغیان, امید خزین قناد، برآورد ناپارامتری داده های گمشده در سری زمانی، 1387
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها