صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امید خزین قناد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امید خزین قناد
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۱
o.khozein
کارشناسی ارشد
1383
آمار ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1381
آمار
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. امید خزین قناد، مقاله برآورد ناپارامتری داده‌های گمشده در سری‌های زمانی و مقایسه روش‌های مختلف، مجله پژوهش‌های آماری دانشگاه تربیت مدرس، شماره 1، 1386، صفحات 1-1
2. امید خزین قناد، مقاله ایده‌های اساسی در کاربرد طرح‌های کنترلی با تأکید بر استراتژی CUSUM، اندیشه آماری، شماره 1، 999، صفحات 1-1
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. امید خزین قناد، ثبت تصاویر پزشکی چند منظوره خودکار براساس نظریه اطلاع، دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دی 11-11, 1396
2. محمد زاغیان و امید خزین قناد، برآورد ناپارامتری داده های گمشده در سری زمانی، چهارمین همایش تخصصی آمار , دانشگاه پیام نور تهران , 1387/12/13، دی 12-12, 1387
3. امید خزین قناد، مقاله کاربرد روش‌های آماری در شبکه‌های عصبی، همایش آمار، ایران، امروز، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دی 11-11, 1381
4. امید خزین قناد، سمینار برآوردگرهای نااریب با کمترین واریانس به روش باتاچاریا، همایش روز ملی آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، دی 11-11, 1380
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها