صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - پرویز اسراری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
پرویز اسراری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۳
p.asrari
کارشناسی ارشد
1362
ادبیات انگلیسی
آمریکا
کارشناسی
1356
زبان انگلیسی
تهران
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
2. Parviz Asrari, W. B. Yeats: The Cult of the Rose, 2018
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها