صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - پرویز اسراری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
پرویز اسراری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۳
p.asrari
کارشناسی ارشد
1362
ادبیات انگلیسی
آمریکا
کارشناسی
1356
زبان انگلیسی
تهران
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
2. Parviz Asrari, W. B. Yeats: The Cult of the Rose, 2018
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها