صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - رحیم کلاهی اهری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
رحیم کلاهی اهری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۳
r.kolahi
کارشناسی ارشد
1371
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تهران
کارشناسی
1367
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها