صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سیروس مجیدزاده

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سیروس مجیدزاده
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۲
s.majidzadeh
دکتری
1352
پلی تکنیک معماری شهرسازی
ایتالیا
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها