صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - یاسر جویباری مقدم

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
یاسر جویباری مقدم
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
y.jooybari
دکتری
1397
نقشه برداری سنجش از دور
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
1393
عمران سنجش از دور
دانشگاه تهران
کارشناسی
1391
مهندسی عمران - نفشه برداری
دانشگاه اصفهان
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها