صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - یوسفعلی امیری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
یوسفعلی امیری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۹۱
y.amiri
کارشناسی ارشد
1380
ادبیات انگلیسی
علامه طباطبایی
کارشناسی
1378
ادبیات انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. خیال پردازی مخاطب: نقشی کم رنگ در اقتباس سینمایی, , , 2/0/1
2. Saussure's Linguistics in Modern Literary Theories, , , 2/0/1
3. Simulacrum: Reality or Hyperreality?, , , 2/0/1
4. Ecocriticism: Ecological Concepts in Literary Theories, , , 2/0/1
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 مهلا محمدپور کارشناسی ارشد Magic Realism and Fantasy in Richard Bratigan's In Watermelon Sugar and Dreaming of Babylon 1397/6/21 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها