صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - یوسفعلی امیری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
یوسفعلی امیری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۹۱
y.amiri
کارشناسی ارشد
1380
ادبیات انگلیسی
علامه طباطبایی
کارشناسی
1378
ادبیات انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. Yousofali Amiri, A Choice for Happiness: Ove’s Change of Decision from Domineering to Love, First International Conference on Issues in English Language Teaching and Literature, January 17-18, 2018
2. Yousofali Amiri, Choice Theory: Gabriel’s Seven Caring Habits to Win Bathsheba’s Love in Far From the Madding Crowd, 3rd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Studies, January 24-25, 2017
3. Yousofali Amiri, The Holy Quran: A Narcissistic Metafiction, 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation studies, January 06-06, 2015
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. خیال پردازی مخاطب: نقشی کم رنگ در اقتباس سینمایی, , , 2/0/1
2. Saussure's Linguistics in Modern Literary Theories, , , 2/0/1
3. Simulacrum: Reality or Hyperreality?, , , 2/0/1
4. Ecocriticism: Ecological Concepts in Literary Theories, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 مهلا محمدپور کارشناسی ارشد Magic Realism and Fantasy in Richard Bratigan's In Watermelon Sugar and Dreaming of Babylon 1397/6/21 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها