صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - زینب ضرابی مقدم

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
زینب ضرابی مقدم
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۴
z.zarabi
کارشناسی ارشد
1394
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1392
روانشناسی عمومی
دانشگاه خیام مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. زینب ضرابی مقدم، بررسی هوش غیر کلامی در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی سنین 7 تا 10 سال شهر مشهد، مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، شماره 3، 1397، صفحات 361-373
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. زینب ضرابی مقدم، اتیسم، بازی درمانی در طبیعت، 1397
2. زینب ضرابی مقدم، فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد)، 1398
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. روش تدریس ، طرح درس و بهبود کیفیت
رساله های دکتری
1 نرگس صباحی آق کندی کارشناسی بررسی نقش یادگیری خودتنظیمی (شناختی، فراشناختی) برانگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی‏انگیزشی) 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
2 میلاد شهابی کارشناسی بررسی میزان شیوع سنخ های شخصیت و میزان شیوع اختلالات شخصیت و مقایسه انها در بین دانشجویان دختر روانشناسی دانشگاه خیام 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
3 زکیه رشیدپور کارشناسی رابطه بین صمیمیت زناشویی و تصویر بدنی با سلامت روانی در دوران بارداری 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
4 فاطمه رضوانی پور کارشناسی مقایسه¬ی بدریخت انگاری و نشخوارفکری¬درافرادی که جراحی زیبایی داشته¬اند و افراد عادی 1397/6/13 استاد راهنما اول داخلی
5 نجمه حاتمی ساقونی کارشناسی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با افکارخودآیند منفی در دانشجویان خیام 1397/5/29 استاد راهنما اول داخلی
6 عطیه ذرهّ پرور آزاد کارشناسی بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک های مقابله ای و نقش این متغیرها در پیش بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه خیام 1397/4/27 استاد راهنما اول داخلی
7 امین سمساری شاندیز کارشناسی بررسی رابطه بین نگرش به فرزند و تمایز یافتگی در انها 1397/4/27 استاد راهنما اول داخلی
8 زهرا ناطق کارشناسی مقایسه تیپ‌های شخصیتی نوجوانان دختر علاقه‌مند به رزمی و نوجوانان بی‌علاقه والدین بد سرپرست حاشیه‌نشین شهر مشهد 1397/3/30 استاد راهنما اول داخلی
9 مرضیه کدخدا کارشناسی بررسی رابطه مادر-کودک بر رشد هیجانی کارکردی و پذیرش اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 1397/3/27 استاد راهنما اول داخلی
10 مریم مقدم کارشناسی بررسی هوش غیر کلامی در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی سنین 7 تا 10 سال شهر مشهد 1396/12/21 استاد راهنما اول داخلی
11 الهام باقری فخرآباد کارشناسی بررسی خود کارآمدی والدین بر اضطراب دانشجویان پایه هشتم -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
12 زهرا اکتشافی کارشناسی بررسی رابطه هوش معنوی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
13 سپیده اکرامی جنت آبادی کارشناسی بررسی عوامل موثر بر ایجاد روابط فرازناشویی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 نگین صغیری کارشناسی ارشد بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای بر میزان شادکامی در بیماران قلبی در شهر مشهد 1397/10/30 استاد راهنما اول داخلی
2 فهیمه شهریاری کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی تمرینات حافظه فعال بر بهبود آگاهی واجی و کارکردهای اجرائی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص شهر مشهد 1397/10/30 استاد راهنما اول داخلی
3 نجمه درودی کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396 1397/10/22 استاد راهنما اول داخلی
4 زهرا طاهرنیابایگی کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت فرزند پروری مبتنی بر نظریه ی انتخاب بر کاهش اضطراب مادران و بهبود رابطه مادر-کودک در مادران دارای کودکان هموفیلی 1397/10/16 استاد راهنما اول داخلی
5 انسیه همتی فریمانی کارشناسی ارشد عنوان: بررسی مقایسه ای تأثیر قصه گویی خلاق و هنرهای گویا بر بهبود روابط مادر و کودک 1397/10/9 استاد راهنما اول داخلی
6 نرگس صباحی آق کندی کارشناسی بررسی نقش یادگیری خودتنظیمی (شناختی، فراشناختی) برانگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی‏انگیزشی) 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
7 میلاد شهابی کارشناسی بررسی میزان شیوع سنخ های شخصیت و میزان شیوع اختلالات شخصیت و مقایسه انها در بین دانشجویان دختر روانشناسی دانشگاه خیام 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
8 زکیه رشیدپور کارشناسی رابطه بین صمیمیت زناشویی و تصویر بدنی با سلامت روانی در دوران بارداری 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
9 فاطمه رضوانی پور کارشناسی مقایسه¬ی بدریخت انگاری و نشخوارفکری¬درافرادی که جراحی زیبایی داشته¬اند و افراد عادی 1397/6/13 استاد راهنما اول داخلی
10 نجمه حاتمی ساقونی کارشناسی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با افکارخودآیند منفی در دانشجویان خیام 1397/5/29 استاد راهنما اول داخلی
11 عطیه ذرهّ پرور آزاد کارشناسی بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک های مقابله ای و نقش این متغیرها در پیش بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه خیام 1397/4/27 استاد راهنما اول داخلی
12 امین سمساری شاندیز کارشناسی بررسی رابطه بین نگرش به فرزند و تمایز یافتگی در انها 1397/4/27 استاد راهنما اول داخلی
13 زهرا ناطق کارشناسی مقایسه تیپ‌های شخصیتی نوجوانان دختر علاقه‌مند به رزمی و نوجوانان بی‌علاقه والدین بد سرپرست حاشیه‌نشین شهر مشهد 1397/3/30 استاد راهنما اول داخلی
14 مرضیه کدخدا کارشناسی بررسی رابطه مادر-کودک بر رشد هیجانی کارکردی و پذیرش اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 1397/3/27 استاد راهنما اول داخلی
15 مریم مقدم کارشناسی بررسی هوش غیر کلامی در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی سنین 7 تا 10 سال شهر مشهد 1396/12/21 استاد راهنما اول داخلی
16 الهام باقری فخرآباد کارشناسی بررسی خود کارآمدی والدین بر اضطراب دانشجویان پایه هشتم -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
17 زهرا اکتشافی کارشناسی بررسی رابطه هوش معنوی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
18 سپیده اکرامی جنت آبادی کارشناسی بررسی عوامل موثر بر ایجاد روابط فرازناشویی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها