صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - زینب ضرابی مقدم

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
زینب ضرابی مقدم
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۴
z.zarabi
کارشناسی ارشد
1394
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1392
روانشناسی عمومی
دانشگاه خیام مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. زینب ضرابی مقدم، Investigating the mediating role of dysfunctional attitudes on the relationship between early maladaptive schemas and clinical symptoms in migraine patients، Investigating the mediating role of dysfunctional attitudes on the relationship between early maladaptive schemas and clinical symptoms in migraine patients، شماره 7، 1398، صفحات 126-140
2. زینب ضرابی مقدم، بررسی هوش غیر کلامی در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی سنین 7 تا 10 سال شهر مشهد، مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، شماره 3، 1397، صفحات 361-373
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. زینب ضرابی مقدم، بررسی اثر بخشی آموزش برنامه ریزی عصبی زبانی بر ناگویی خلقی زنان متاهل، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت، دی 12-12, 1399
2. زینب ضرابی مقدم و علی مقیمی، نوروبیولوژی و نورو آناتومی اختلال طیف اوتیسم (ASD) و رویکردهای آموزشی درمانی در مدرسه با تکیه بر نوروساینس، همایش ملی خانواده ، اختلال اوتیسم و چالش های همراه، دی 11-11, 1397
3. زینب ضرابی مقدم و زکیه رشیدپور، رابطه بین صمیمیت زناشویی و تصویر بدنی با سلامت روانی در دوران بارداری، نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت، دی 11-11, 1396
4. زینب ضرابی مقدم، بررسی اثربخشی آموزش مهارت فرزند پروری مبتنی بر نظریه ی انتخاب بر کاهش اضطراب مادران دارای کودکان هموفیلی، نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت، دی 11-11, 1396
5. زینب ضرابی مقدم، بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک های مقابله ای و نقش این متغیرها در پیش بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه خیام، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی، دی 11-11, 1396
6. زینب ضرابی مقدم، بررسی اثر بخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر DIR بر بهبود کمرویی کودکان پیش دبستانی، نخستین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودک پیش از دبستان، دی 11-11, 1396
7. زینب ضرابی مقدم، • بررسی عوامل موثر بر سوءرفتار جنسی بر کودکان و نقش اورژانس اجتماعی بهزیستی بر حمایت و پیشگیری در رابطه با اینکونه کودکان در شهر مشهد، اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی، دی 11-11, 1396
8. زینب ضرابی مقدم و، بررسی هوش غیر کلامی در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی سنین 7 تا 10 سال شهر مشهد، کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، دی 12-12, 1395
9. Zeynab Zarabimoghadam, DIR based Floortime play therapy model in intervention for children with specific learning disordes, 8th basic and clinical neuroscience congress, January 18-20, 2019
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. زینب ضرابی مقدم، اتیسم، بازی درمانی در طبیعت، 1397
2. زینب ضرابی مقدم، فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد)، 1398
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. روش تدریس ، طرح درس و بهبود کیفیت
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 زهرا متقی طرقبه ای کارشناسی ارشد بررسی اثر بخشی آموزش برنامه ریزی عصبی زبانی بر صمیمیت زناشویی و ناگویی خلقی زنان متاهل 1399/8/20 استاد راهنما اول داخلی
2 رکسانا خالقی منش کارشناسی ارشد بررسی اثر واسطهای کمالگرایی و عدم تحمل بالتکلیفی در رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و عالئم وسواسی جبری دانشجویان 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 الهه شهنازی گوش کارشناسی ارشد بررسی تأثیر بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر بهبود تنظیم شناختی- هیجان و پردازش های حسی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 امید عنایتیان کارشناسی ارشد بررسی نقش واسطه ای نگرش های ناکارآمد در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و نشانگان بالینی دربیماران مبتلا به میگرن 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
5 نرگس اکبری کارشناسی ارشد ررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی بر ارتقا بهزیستی روانشناختی و افزایش امید به زندگی در زنان مطلقه 1398/3/28 استاد راهنما اول داخلی
6 فهیمه شهریاری کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی تمرینات حافظه فعال بر بهبود آگاهی واجی و کارکردهای اجرائی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص شهر مشهد 1397/10/30 استاد راهنما اول داخلی
7 نگین صغیری کارشناسی ارشد بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای بر میزان شادکامی در بیماران قلبی در شهر مشهد 1397/10/30 استاد راهنما اول داخلی
8 نجمه درودی کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396 1397/10/22 استاد راهنما اول داخلی
9 زهرا طاهرنیابایگی کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت فرزند پروری مبتنی بر نظریه ی انتخاب بر کاهش اضطراب مادران و بهبود رابطه مادر-کودک در مادران دارای کودکان هموفیلی 1397/10/16 استاد راهنما اول داخلی
10 انسیه همتی فریمانی کارشناسی ارشد عنوان: بررسی مقایسه ای تأثیر قصه گویی خلاق و هنرهای گویا بر بهبود روابط مادر و کودک 1397/10/9 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
11 محمد یزدان پرست کارشناسی بررسی وجود رابطه بین دو مولفه روانشناختی اضطراب اجتماعی و طرحواره رهاشدگی در میان دانشجویان دانشگاه خیام مشهد 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
12 سیده فائزه موسوی کارشناسی بررسی تاثیر عوامل شناختی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه خیام مشهد 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
13 زهرا ابراهیمی یوسفخانی کارشناسی تاثیر اختالل وسواس اجباری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
14 ندا قدرتی کارشناسی رابطه سبک های فرزندپروری و خلق در دانش آموزان 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
15 ریحانه میرجلیلی کارشناسی رابطه بین ویژگیهای رفتاری - عاطفی پدر با بحران هویت در دانشجویان دانشگاه خیام مشهد 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
16 مرضیه رمضانی کارشناسی بررسی رابطه خودکارآمدی با افکار خودکشی در شرایط شیوع ویروس کووید 19 بر روی دانشجویان دانشگاه خیام مشهد 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
17 فاطمه فیروزه کارشناسی بررسی عوامل موثر در بروز دیسلکسیا ) اختالل خواندن ( و همین طور مقایسه درمان های متفاوت برای بهبود این اختالل با ارائه نمونه بالین 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
18 یگانه میر کارشناسی بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک مقابله با استرس در مادران کودکان کم توان ذهنی 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
19 فاطمه محمدی کارشناسی بررسی رابطه بین سبک زندگی با افسردگی در زنان شهر مشهد 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
20 مروارید امیری کارشناسی بررسی رابطه بین آموزش مجازی وراهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
21 زهرا توانانجار کارشناسی بررسی رابطه سبک دلبستگی مادر با سبک دلبستگی فرزند در بین مادر و فرزندهای شهر مشهد 1400/6/27 استاد راهنما اول داخلی
22 فاطمه اصغرزاده کارشناسی بررسی تفاوت سالمت روانی و امید به زندگی در بین زنان شاغل و خانه دار 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
23 محمدرضا تحویلیان کارشناسی برسی رابطه احساس تنهایی با روابط ابژه و قدرتمندی ایگو 1400/6/21 استاد راهنما اول داخلی
24 معصومه حقانی حسن کیاده کارشناسی بررسی رابطه بین عشق ورزی با سبک های شناختی در بین دانشجویان زن متاهل دانشگاه خیام مشهد 1400/6/21 استاد راهنما اول داخلی
25 الهه پاشائی دستجردی کارشناسی مقایسھ اضطراب در دانشجویان کنکوری و دانشجویان غیر کنکوری 1400/6/21 استاد راهنما اول داخلی
26 نرگس سودمند کارشناسی بررسی هوش هشت گانه دانش آموزان عشایر 1400/5/22 استاد راهنما اول داخلی
27 زهرا طهماسبی گروی کارشناسی بررسی رابطه سالمت اجتماعی با اضطراب کرونا) 19-COVID )در دانشجویان روانشناسی دانشگاه خیام سال 1400 1400/3/30 استاد راهنما اول داخلی
28 پردیس پرمه کارشناسی بررسی رابطه سبک زندگی با میزان اضطراب ناشی از کرونا در زنان متاهل خانه دار و کارمند 1400/3/30 استاد راهنما اول داخلی
29 زهرا رئوفی کارشناسی بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در بین مردان و زنان متاهل شهر مشهد 1399/11/28 استاد راهنما اول داخلی
30 یگانه الستی کارشناسی بررسی مقایسه ای تاب آوری و سالمت روان بر روی مربیان همدم و فیاض بخش 1399/6/26 استاد راهنما اول داخلی
31 دلارام وحدت کارشناسی بررسی ساختار خانواده با بهزیستی روانشناختی و نقش اعتماد میان فردی در دانشجویان 1399/6/22 استاد راهنما اول داخلی
32 محبوبه یعقوبی کارشناسی بررسی عوامل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان درگز منطقه درونگر 1399/4/21 استاد راهنما اول داخلی
33 مهتاب فاتحی فردوسی کارشناسی بررسی رابطه بین نشانگان ضربه عشق بر میزان امادگی به اعتیاد 1398/11/21 استاد راهنما اول داخلی
34 محمدمتین سازگار کارشناسی بررسی رابطه بین توانمندی ایگو با هیجان ابراز شده در کلینیک ترک اعتیاد مشهد 1398/11/21 استاد راهنما اول داخلی
35 حانیه سعادتی کارشناسی بررسی تاثیر کمالگرایی والدین بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مدارس تیزهوشان در مشهد 1398/10/21 استاد راهنما اول داخلی
36 اکرم غلامی کارشناسی بررسی استفاده از فضای مجازی و افسردگی منتج از آن 1398/6/21 استاد راهنما اول داخلی
37 مائده محمدی کارشناسی مقایسه کیفیت زندگی تابآوری ورضایت زناشویی درزنان کارمندوخانه دار 1398/6/21 استاد راهنما اول داخلی
38 شقایق رحمانی کارشناسی بررسی گرایش دانشجویان به مصرف سیگار و هر مواد مخدری و عوامل موثر بر آن در شهرستان تایباد 1398/6/21 استاد راهنما اول داخلی
39 مهدی وفائی مقدم کارشناسی بررسی مهارت های زندگی خانواده های دانش آموزان اختلال یادگیری 1398/6/21 استاد راهنما اول داخلی
40 میلاد میرزایی کارشناسی بررسی رابطه نقش جنسیتی با تحمل پریشانی-هیجانی در دانشجویان دختر روانشناسی دانشگاه خیام مشهد 1398/6/21 استاد راهنما اول داخلی
41 فاطمه کشمیری قرقی کارشناسی مقایسه اضطراب وپرخاشگری در افراد موسیقیدان وافراد عادی 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
42 محمد بنی اقبال کارشناسی بررسی رابطه مکانیسم های دفاعی و منبع کنترل در اساتید دانشگاه های مشهد 1398/5/21 استاد راهنما اول داخلی
43 مرضیه پارسا کارشناسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با رشد خلاقیت در کودکان 1398/5/21 استاد راهنما اول داخلی
44 نگین خسرویان کارشناسی بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه خیام مشهد 1398/5/21 استاد راهنما اول داخلی
45 معصومه مومن کارشناسی بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین و اعتماد در روابط بین فردی فرزندان 1398/5/21 استاد راهنما اول داخلی
46 منا حمامی طرقبه کارشناسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار و اضطراب و افسردگی 1398/3/30 استاد راهنما اول داخلی
47 میلاد شهابی کارشناسی بررسی میزان شیوع سنخ های شخصیت و میزان شیوع اختلالات شخصیت و مقایسه انها در بین دانشجویان دختر روانشناسی دانشگاه خیام 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
48 نرگس صباحی آق کندی کارشناسی بررسی نقش یادگیری خودتنظیمی (شناختی، فراشناختی) برانگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی‏انگیزشی) 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
49 زکیه رشیدپور کارشناسی رابطه بین صمیمیت زناشویی و تصویر بدنی با سلامت روانی در دوران بارداری 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
50 فاطمه رضوانی پور کارشناسی مقایسه¬ی بدریخت انگاری و نشخوارفکری¬درافرادی که جراحی زیبایی داشته¬اند و افراد عادی 1397/6/13 استاد راهنما اول داخلی
51 نجمه حاتمی ساقونی کارشناسی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با افکارخودآیند منفی در دانشجویان خیام 1397/5/29 استاد راهنما اول داخلی
52 عطیه ذرهّ پرور آزاد کارشناسی بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک های مقابله ای و نقش این متغیرها در پیش بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه خیام 1397/4/27 استاد راهنما اول داخلی
53 امین سمساری شاندیز کارشناسی بررسی رابطه بین نگرش به فرزند و تمایز یافتگی در انها 1397/4/27 استاد راهنما اول داخلی
54 زهرا ناطق کارشناسی مقایسه تیپ‌های شخصیتی نوجوانان دختر علاقه‌مند به رزمی و نوجوانان بی‌علاقه والدین بد سرپرست حاشیه‌نشین شهر مشهد 1397/3/30 استاد راهنما اول داخلی
55 مرضیه کدخدا کارشناسی بررسی رابطه مادر-کودک بر رشد هیجانی کارکردی و پذیرش اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 1397/3/27 استاد راهنما اول داخلی
56 مریم مقدم کارشناسی بررسی هوش غیر کلامی در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی سنین 7 تا 10 سال شهر مشهد 1396/12/21 استاد راهنما اول داخلی
57 زهرا اکتشافی کارشناسی بررسی رابطه هوش معنوی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
58 سپیده اکرامی جنت آبادی کارشناسی بررسی عوامل موثر بر ایجاد روابط فرازناشویی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
59 سما تقی زاده قوچانی کارشناسی بررسی رابطه بین همبستگی خانواده با بهزیستی روانشناختی در زنان -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
60 الهام باقری فخرآباد کارشناسی بررسی خود کارآمدی والدین بر اضطراب دانشجویان پایه هشتم -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها