گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی معماری و شهرسازی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی معماری و شهرسازی
مجید نبی زاده
مربی
گروه آموزشی معماری و شهرسازی
۰۵۱-۳۵۱۵۶۱۴۴
  m.nabizadeh
معرفی
اعضای هیات علمی
    اطلاعیه مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

کارشناسی

مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
    سمینار و یا جلسه دفاع مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.

تحویل پروژه های طرح نهایی ( مهندسی معماری- ناپیوسته معماری) 17 شهریور1402

تحویل پروژه های طرح نهایی ( مهندسی معماری- ناپیوسته معماری) تا تاریخ 17 شهریور 1402 فرصت دارند تا مدارک خود را تحویل نمایند.

30 مرداد
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها