لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
اطلاعيه جدید مرحله دوم آزمون دکتری نجوم و اختر فیزیک سال تحصیلی 98-97
قابل توجه داوطلبان ورود به دانشگاه خیام مهر ۱۳۹۷ (بدون آزمون - تکمیل ظرفیت)
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۶ کارشناسی ناپيوسته
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۷
مراسم فارغ التحصیلی سیستم ثبت نام مراسم جشن
فارغ التــحصیـلی دانش آموختگان
انتخابات دانشجویی شرکت در انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی
مشاهده کامل اخبار
محوطه پردیس شماره یک دانشگاه
دانشگاه خیام در یک نگاه
جدول شهریه ها
رویدادهای پیش رو
دوشنبه26 آذر
چهارشنبه28 آذر
۱-چنانچه قبولی دانشجويی را سازمان سنجش آموزش کشورمنتفی اعلام کند شهريه ثابت و متغير آن نيمسال بايد به دانشجو مسترد گردد بخشنامه (۲۷/۶/۷۸-۲۴۵۴/۱/۲۴)
۲- دانشجويان مهمان شهريه ثابت را به موسسه یا دانشگاه مبدا و فقط شهریه متغیر را به موسسه یا دانشگاه مقصد مي پردازد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۳- دانشجويان انتقالي يا دانشجويان منصرف از تحصيل موظف است شهريه كامل يك نيمسال تحصيلي اعم از ثابت و متغير (در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تا سقف ۱۶ واحد نظري و مقطع كارشناسي ارشد تا سقف ۸ واحد نظري ) را به دانشگاه و موسسه مبدا پرداخت نمايند. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
تبصره: چنانچه دانشجوي منصرف ازتحصيل پس از نامنويسي و قبل از شروع كلاسها انصراف خود را اعلام نمايد. شهريه پرداختي آن نيمسال بعنوان هزينه انصراف محسوب ميشود.
۴- در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي دانشجو موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت نمايد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۵- در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي وي مكلف است به ازاي هريك از واحدهاي قابل قبول پنج درصد شهريه ثابت آن نيمسال را به موسسه و دانشگاه مبدا پرداخت نمايد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۶- درصورت حذف اضطراری هردرس شهريه متغيرآن مسترد نمیگردد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۷- شهريه ثابت ترم تابستانی ۵۰%شهريه ثابت تعيين شده برای هر نيمسال تحصيلی است. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۸- استفاده دانشجو از فرصت معرفي به استاد برابر با ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي مستلزم پرداخت نصف شهريه ثابت خواهد بود. (۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۹- چنانچه تعداد واحدهاي درسي باقيمانده دانشجو در ترم آخر اعم از پايان نامه و كازآموزي يا پروژه حداقل ۶ واحد باشد دانشجو موظف است شهريه ثابت و متغير دروس آن ترم را پرداخت نمايد.
۱۰- شهريه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي مجاز طبق آيين نامه آموزشي مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه ميگردد.
همایش ها و کنفرانس ها
 • دوره آموزشی نرم افزار متلب

  دوره آموزشی نرم افزار متلب

 • آشنایی با مبانی طرحواره درمانی

  آشنایی با مبانی طرحواره درمانی

 • مهارت های دانشجویی و زندگی

  مهارت های دانشجویی و زندگی

 • دوره آموزشی نرم افزار متلب

  دوره آموزشی نرم افزار متلب

 • سومین دوره مسابقه ارائه مهندسی و مهندسی ارائه در سطح استانی

  سومین دوره مسابقه ارائه مهندسی و مهندسی ارائه در سطح استانی

 • مسابقه بزرگ فن بیان و سخنوری

  مسابقه بزرگ فن بیان و سخنوری

 • انجمن علمی گروه مکانیک برگزار میکند

  انجمن علمی گروه مکانیک برگزار میکند

 • انرژی های نو

  انرژی های نو

 • صفر تا صد گرامر زبان انگلیسی

  صفر تا صد گرامر زبان انگلیسی

 • انجمن علمی روانشناسی و مشاوره دانشگاه خیام برگزار میکند

  انجمن علمی روانشناسی و مشاوره دانشگاه خیام برگزار میکند

 • فراخوان ثبت نام بسیج دانشجویی

  فراخوان ثبت نام بسیج دانشجویی

 • حضور فقط با تهیه بلیط و صدور آن در طبقه پایین دانشکده علوم اداری می باشد

  حضور فقط با تهیه بلیط و صدور آن در طبقه پایین دانشکده علوم اداری می باشد

 • کافه استاد

  کافه استاد