لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
نسخه قدیم وبسایت
۰۵۱-۳۵۱۵۶
اعتبار دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی
غیر دولتی - غیرانتفاعی
اطلاعيه پذیرش دانشجو (تکمیل ظرفیت) در دانشگاه خیام
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۶ کارشناسی ناپيوسته
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سال ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد
مراسم فارغ التحصیلی ثبت نام مراسم فارغ التــحصیـلی کلیه گروه های آموزشی
انتخابات دانشجویی شرکت در انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی
مشاهده کامل اخبار
ساختمان مرکزی پردیس شماره یک دانشگاه
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
سامانه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید سازمان سنجش
سیستم یکپارچه پویا
سامانه آموزشی دانشجویان، اساتید و کارکنان
اتوماسیون اداری پیوند
نامه نگاری اداری اعضای هیات علمی و کارکنان
پست الکترونیک
سیستم پست الکترونیکی دانشجویان ارشد، اعضای هیات علمی و کارکنان
کتابخانه سیمرغ
سامانه کتابخانه هوشمند
سلف سرویس
سیستم رزرو و تحویل غذا ویژه دانشجویان و کارکنان
سامانه ثبت نام الکترونیک
سیستم ثبت نام مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان
ثبت آرا الکترونیک
سیستم ثبت نام، تبلیغات و ثبت آرای انتخابات
رویدادهای پیش روآرشیو
پنجشنبه09 آذر
۱-چنانچه قبولی دانشجويی را سازمان سنجش آموزش کشورمنتفی اعلام کند شهريه ثابت و متغير آن نيمسال بايد به دانشجو مسترد گردد بخشنامه (۲۷/۶/۷۸-۲۴۵۴/۱/۲۴)
۲- دانشجويان مهمان شهريه ثابت را به موسسه یا دانشگاه مبدا و فقط شهریه متغیر را به موسسه یا دانشگاه مقصد مي پردازد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۳- دانشجويان انتقالي يا دانشجويان منصرف از تحصيل موظف است شهريه كامل يك نيمسال تحصيلي اعم از ثابت و متغير (در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تا سقف ۱۶ واحد نظري و مقطع كارشناسي ارشد تا سقف ۸ واحد نظري ) را به دانشگاه و موسسه مبدا پرداخت نمايند. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
تبصره: چنانچه دانشجوي منصرف ازتحصيل پس از نامنويسي و قبل از شروع كلاسها انصراف خود را اعلام نمايد. شهريه پرداختي آن نيمسال بعنوان هزينه انصراف محسوب ميشود.
۴- در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي دانشجو موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت نمايد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۵- در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي وي مكلف است به ازاي هريك از واحدهاي قابل قبول پنج درصد شهريه ثابت آن نيمسال را به موسسه و دانشگاه مبدا پرداخت نمايد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۶- درصورت حذف اضطراری هردرس شهريه متغيرآن مسترد نمیگردد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۷- شهريه ثابت ترم تابستانی ۵۰%شهريه ثابت تعيين شده برای هر نيمسال تحصيلی است. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۸- استفاده دانشجو از فرصت معرفي به استاد برابر با ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي مستلزم پرداخت نصف شهريه ثابت خواهد بود. (۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۹- چنانچه تعداد واحدهاي درسي باقيمانده دانشجو در ترم آخر اعم از پايان نامه و كازآموزي يا پروژه حداقل ۶ واحد باشد دانشجو موظف است شهريه ثابت و متغير دروس آن ترم را پرداخت نمايد.
۱۰- شهريه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي مجاز طبق آيين نامه آموزشي مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه ميگردد.
همایش ها و کنفرانس هاآرشیو
 • دوره solid work مقدماتی و پیشرفته

  دوره solid work مقدماتی و پیشرفته

 • انجمن علمی مکانیک دانشگاه خیام برگزار می کند

  انجمن علمی مکانیک دانشگاه خیام برگزار می کند

 • انجمن علمی برق برگزار می کند

  انجمن علمی برق برگزار می کند

 • انجمن علمی برق برگزار می کند

  انجمن علمی برق برگزار می کند

 • انجمن علمی برق برگزار می کند

  انجمن علمی برق برگزار می کند

 • دوره های آموزش قرآن کریم

  دوره های آموزش قرآن کریم

 • مسیر خوشبختی

  مسیر خوشبختی

 • نخستین دوره کتابخوانی

  نخستین دوره کتابخوانی

 • انجمن علمی صنایع دانشگاه خیام برگزار می کند

  انجمن علمی صنایع دانشگاه خیام برگزار می کند

 • طراحی و ساخت الکترودهای خشک

  طراحی و ساخت الکترودهای خشک

 • انجمن علمی دانشگاه خیام برگزار می کند.

  انجمن علمی دانشگاه خیام برگزار می کند.

 • همایش بزرگ کارآفرینی

  همایش بزرگ کارآفرینی

 • کانون رباتیک دانشگاه خیام برگزار می کند

  کانون رباتیک دانشگاه خیام برگزار می کند