گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی آمار

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی آمار
ابوالقاسم بزرگنیا
استاد
گروه آموزشی آمار
۰۵۱-۳۵۱۵۶۳۲۰
  a.bozorgnia
معرفی معرفی کامل
گروه آمار از بدو تاسیس دانشگاه خیام با جذب دانشجو در مقطع کاردانی شروع به فعالیت کرد سپس با راه اندازی رشته آمار و کاربردها در مقطع کارشناسی در سال 85 با و رشته آمار اقتصادی – اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 94 به فعالیت خود ادامه می دهد. هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناس آمار مورد نیاز ادارات و سازمانها و همچنین تربیت کارشناس ارشد آمار برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای انتقال علم آمار و بکارگیری آن می باشد. مراکزی چون وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار ایران، بانک ها، شرکتهای صنعتی و بازرگانی و سایر مراکز دولتی و خصوصی از عمده مراکز جذب دانش آموختگان این دوره اند.
اعضای هیات علمی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.

کارشناسی ارشد

آمار اجتماعی و اقتصادی

کارشناسی

آمار
سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
 • مقایسه رگرسیون خطی و رگرسیون فازی

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : آقای دکتر بزرگ نیا
  زمان دفاع : شنبه 1397/06/24 ساعت 17:30
  محل دفاع : ساختمان مهندسی
 • مفاهیم رگرسیون در علوم اقتصادی

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : آقای دکتر بزرگ نیا
  زمان دفاع : شنبه 1397/06/24 ساعت 16:30
  محل دفاع : ساختمان مهندسی
خبری مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها