لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تلفن های داخلی دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / تلفن های داخلی
حوزه ریاست
حوزه معاونت اداری و مالی
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای
حراست
تربیت بدنی
آزمایشگاه ها
کتابخانه
اداری
سایر
گروه آموزشی آمار
گروه آموزشی برق
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی حسابداری
گروه آموزشی روانشناسی
گروه آموزشی ریاضی
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی شهرسازی
گروه آموزشی صنایع
گروه آموزشی علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره
گروه آموزشی عمران
گروه آموزشی فیزیک
گروه آموزشی معماری و شهرسازی
گروه آموزشی مکانیک
گروه آموزشی کـامپیوتر
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی