گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی مکانیک و صنایع

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی مکانیک و صنایع
الهام شادکام
استادیار
گروه آموزشی مکانیک و صنایع
۰۵۱-۳۵۱۵۶۳۱۶
  e.shadkam
معرفی معرفی کامل

گروه مهندسی مکانیک-صنایع دانشگاه خیام در سال 1386 با جذب دانشجو در رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی شروع به جذب دانشجو نمود. سپس در سال 1388 رشته مهندسی صنایع نیز به این گروه اضافه گردید. با توجه به نیاز کشور به توسعه تحصیلات تکمیلی، در سال 1394 مجوز جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در گرایش "تبدیل انرژی" و در سال 1397 مجوز مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش "بهینه سازی سیستم ها" صادر گردید. هم اکنون (1397)، این گروه با داشتن 7 عضو هیات علمی، 230 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک، 310 دانشجوی مقطع کارشناسی صنایع و 50 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک یکی از بزرگترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد.

اعضای هیات علمی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
 • پیاده سازی رویکرد نوین TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه انتخاب تامین کننده

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : الهام شادکام
  زمان دفاع : يکشنبه 1397/06/11 ساعت 11:00
  محل دفاع : کلاس 301
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 14:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس......

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات
 • بررسی آزمایشگاهی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله شیاردار

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین و دکتر محمد پسندیده فرد
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/04/14 ساعت 09:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • ارائه و پیاده سازی مدل های چندهدفه بالانس خط تولید (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور)

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : الهام شادکام
  زمان دفاع : شنبه 1396/11/28 ساعت 12:00
  محل دفاع : 100

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی مکانیک در تابستان و نیمسال اول 99-98

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی مکانیک در تابستان و نیمسال اول 99-98

27 بهمن

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی صنایع در تابستان و نیمسال اول 99-98

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی صنایع در تابستان و نیمسال اول 99-98

27 بهمن

گزارش عملکرد یکساله انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خیام در سال ۹۷

گزارش عملکرد یکساله انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خیام در سال ۹۷

15 ارديبهشت
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها