صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - الهام شادکام

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
الهام شادکام
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۶
e.shadkam
دکتری
1394
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد
1389
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی خواجه نصیر طوسی
کارشناسی
1386
مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
سجاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. , , Elham Shadkam, CHOOSING THE BEST OPTIMIZATION SOFTWARE WITH THE MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACHES, International Journal of Advance Robotics & Expert Systems, Vol. 1, 2018, PP. 19-26
2. Elham Shadkam, Mehdi Bijari, The Optimization of Bank Branches Efficiency by Means of Response Surface Method and Data Envelopment Analysis: A Case of Iran, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 2, 2015, PP. 13-18
3. Elham Shadkam, Reza Delavari, FarzadMemariani, MortezaPoursaleh, Portfolio selection by the means of Cuckoo optimization algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
4. Mahdi Gorjestani, Elham Shadkam, Mehdi Parvizi, Sajedeh Aminzadegan, A hybrid COA-DEA method for solving multi-objective problem, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
5. A. Akbarzadeh, Elham Shadkam, The study of Cuckoo optimization algorithm for production planning problem, (International Journal of Computer-Aided technologies (IJCAx, Vol. 2, 2015, PP. 1-1
6. Mahdi parvizi, Elham Shadkam, Niloofar jahani, A hybrid coa/ε-constraint method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 27-40
7. Zeinab Borhanifar, Elham Shadkam, The new hybrid coaw method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 15-22
8. Elham Shadkam, Mehdi Bijari, Multi-objective simulation optimization for selection and determination of order quantity in supplier selection problem under uncertainty and quality criteria, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 1, 2015, PP. 1-13
9. Elham Shadkam, FC Approach in Portfolio Selection of Tehran’s Stock Market, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 1, 2014, PP. 31-37
10. Elham Shadkam, Mehdi Bijari, Evaluation The Efficiency Of CuckooOptimization Algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 4, 2014, PP. 39-47
11. Elham Shadkam, Abdollah Aghaie, The IUFP algorithm for generating simulation heart, (International Journal MISC (modeling, identification, simulation and control, Vol. 44, 2012, PP. 1-10
12. Elham Shadkam, Abdollah Aghaie, Uniform Fractional Part Algorithm And Applications, International Journal of Modeling and Simulation, Vol. 31, 2011, PP. 175-179
13. Elham Shadkam, Abdollah Aghaie, Hat and squeeze functions, a way for making precise algorithm, International Journal of Industrial Engineering Computations, Vol. 2, 2011, PP. 645-656
14. Elham Shadkam, Bijari, M, An Interactive Method for Solving General Data Envelopment Analysis Model, European Journal of Operational Research, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
15. Elham Shadkam, Bijari, M, Hejazi, R, Symmetric weighted production planning and design of new unit in data envelopment analysis, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
مقالات کنفرانس های داخلی
2. نوید زهتاب چیان, الهام شادکام, فرهاد صادقی، ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی، 1398
مقالات کنفرانس های خارجی
1. Elham Shadkam, Abdollah Aghaie, The New Algorithm to Randomization and Applications, 2011
کتاب های چاپ شده
1. الهام شادکام، تألیف کتاب تولید اعداد و مقادیر تصادفی، -621
2. الهام شادکام، اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی، 1395
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 شهرزاد خواجوئی کارشناسی پیاده سازی TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه برنامه ریزی تولید 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
2 انسیه سادات موسوی نژادابرده کارشناسی ارائه روش چند هدفه TOPSIS_COA برای مساله کاربردی انتخاب تامین کننده 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
3 ریحانه سادات گل بوئی موسوی کارشناسی ارائه و پیاده سازی مدل های چندهدفه بالانس خط تولید (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور) 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
4 فاطمه کهدوئی کارشناسی بررسی معیارها و انتخاب بهترین لجستیک امداد با استفاده از روش های MADM 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
5 مصطفی رحیمیان زاده کارشناسی طرح توجیهی کارخانه تولید ژلاتین در مشهد 1396/11/23 استاد راهنما اول داخلی
6 زهرا هدایتی باویل کارشناسی ارزیابی ریسک پروژه در حالت چندهدفه با استفاده از روش اپسیلون 1396/6/20 استاد راهنما اول داخلی
7 فرزانه غلام پور کارشناسی ارائه مدلی ریاضی برای برنامه ریزی امتحانی و حل آن برای گروه صنایع دانشگاه خیام -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
8 سیدمجید حسینی کارشناسی تقسیم بندی محصولات و ماشین آلات در تکنولوژی گروهی با استفاده از خوشه بندی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
9 فرهاد صادقی کارشناسی پیاده سازی الگوریتم هارمونی برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
10 زهرا کمالیان نسب کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
11 رضا بهروز کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک در حالت چندهدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
12 تبسّم صارمی کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک با استفاده از تصمیم گیری چند هدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
13 پدرام قاسمی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
14 رضا ستارئی کارشناسی ارزیابی عملکرد دانشجویان کلاس درس با استفاده از رویکرد DEA -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
15 تکتم امین الشریعه نجفی کارشناسی بررسی لجستیک معکوس چندهدفه با استفاده از الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
16 امیرحسین تاجریزی کارشناسی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در کارخانه ایران خودرو -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
17 مریم برزو کارشناسی انتخاب تامین کننده چندهدفه با استفاده از روش COA-SAW -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
18 علی من دوستی کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
19 مهدی رنجبر کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی COA-AHP برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
20 رضا رجبی کارشناسی بررسی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
21 ریحانه حسن زاده کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از خوشه بندی و ابزارهای آمار چند متغیره -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
22 مهدی پرتانی کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی goal attainment برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
23 نادر طلاقی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در سیستم های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
24 عارفه آریافر کارشناسی حل مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
25 محمد ناظمی کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
26 حمیدرضا سبحانی اوغانی کارشناسی بررسی نرم افزار آماری JUMP و تهیه دستورالعمل مربوطه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها