لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
نسخه قدیم وبسایت
۰۵۱-۳۵۱۵۶
هیات امناء دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / هیات امناء دانشگاه خیام

دکتر جمشید قنبری (رئیس هیات امنا)

دکتری اخترفیزیک از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا

دکتری آمار از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

دکتر محمد حسین طیرانی

دکتری فیزیک حالت جامد، دانشگاه ساسکس انگلستان
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی (بازنشسته)

دکتر سعدان زکایی (نماینده وزیر علوم)

دکتری مهندسی برق
عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم

دکتری ریاضی از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

دکتر علی حائریان

دکتری مهندسی مواد
عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر بهمن هنری

دکتری ریاضی عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر محمد تقی قبولی

دکتری الهیات
عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر ثریا طالبی

دکتری ریاضی از دانشگاه فردوسی
عضو هیات علمی دانشگاه
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۷۵۵۵ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی