لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
هیات امناء دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / هیات امناء دانشگاه خیام

دکتر جمشید قنبری (رئیس هیات امنا)

دکتری اخترفیزیک از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا

دکتری آمار از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد حسین طیرانی

دکتری حالت جامد از انگلستان
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعدان زکایی (نماینده وزیر علوم)

دکتری مهندسی برق
عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم

دکتری ریاضی از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی حائریان

دکتری متالوژی از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهمن هنری

دکتری ریاضی از انگلستان
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد تقی قبولی

دکتری فقه و مبانی حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ثریا طالبی

دکتری ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۶۴۶۳ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی