تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 95-94

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 95-94
دانشگاه خیام / اطلاعیه ها
تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 95-94 ورودی 93 مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 01/11/94 لغایت 02/11/94 ورودی 89 و ورودی 90 مقطع کارشناسی 03/11/94 ورودی 91 مقطع کارشناسی 04/11/94 ورودی 92 مقطع کارشناسی 05/11/94 ورودی 93 مقطع کارشناسی 06/11/94 لغایت 07/11/94 ورودی 94 مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 08/11/94 لغایت 09/11/94 ورودی 94 مقطع کارشناسی 10/11/94 لغایت 11/11/94 دانشجویان کارشناسی ارشد در کل بازه انتخاب واحد، مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشند. دانشجویان می توانند در زمان حذف و اضافه حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخاب خود را حذف نمایند . تذکر 1) دانشجویان ورودی 92 و91 بایستی حداقل 14واحد و سایر دانشجویان طبق آیین نامه آموزشی حداقل 12 واحد درسی انتخاب نمایند.در غیر اینصورت دروس انتخابی آنان حذف خواهد شد. ( دانشجوی ترم آخر از رعایت شرط حداقل واحد معاف می باشند.) تذکر 2) طبق مصوبه شورای آموزشی، دانشجویانی که در زمان های فوق اقدام به انتخاب واحد ننمایند، در زمان حذف و اضافه فقط مجاز به انتخاب 14 واحد می‌باشند. تذکر 3) دانشجویانی که در بازه اصلی و در زمان حذف و اضافه ثبت نام نکرده اند باید برای نیمسال دوم 95-94 (به شرط داشتن سنوات) درخواست مرخصی تحصیلی نمایند. تذکر 4) کلیه دانشجویان با هر تعداد واحد حتی یک درس یا تمدید پروژه و کارورزی باید دربازه زمانی مشخص شده اقدام به انتخاب درس نمایند. تذکر مهم : دانشجویان هر پردیس مجاز به انتخاب درس عمومی که در همان پردیس برگزار می گردد میباشند. در صورت عدم رعایت آن واحد انتخابی حذف خواهد شد.
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۳۱۹۵ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی