تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 96-95

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 96-95
دانشگاه خیام / اطلاعیه ها

با توجه به تغییر تاریخ امتحانات که روز 95/10/21 به 95/11/06 تغییر یافته است و هم چنین رفاه بیشتر دانشجویان محترم مقرر گردید تاریخ شروع انتخاب واحد از 95/11/2 به 95/11/5 به شرح زیر تغییر یابد.

ورودی 90 و 91 مقطع کارشناسی  1395/11/05

ورودی 94  مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 1395/11/05  

ورودی 92 مقطع کارشناسی 1395/11/06

ورودی 93 مقطع کارشناسی 1395/11/07 لغایت 1395/11/08

ورودی 94 مقطع کارشناسی 1395/11/09

ورودی 95 مقطع کارشناسی ،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 1395/11/10

بدیهی است دانشجویان ورودی هرسال فقط در زمان های تعیین شده می توانند انتخاب واحد نمایند در غیر اینصورت طبق مصوبه شورای آموزشی، دانشجویانی که در زمان های فوق اقدام به انتخاب واحد ننمایند, در زمان حذف و اضافه فقط مجاز به انتخاب 14 واحد می باشند.

* دانشجویان کارشناسی ارشد در کل بازه انتخاب واحد, مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشند.


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۳۷۳۸ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی