گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی معماری و شهرسازی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی معماری و شهرسازی
مجید نبی زاده
مربی
گروه آموزشی معماری و شهرسازی
۰۵۱-۳۵۱۵۶۱۴۶
  m.nabizadeh
معرفی

معماری:

معماری فن و هنر سازماندهی فضاهای زیستی انسانی است که در گام های اولیه به منظور پاسخگویی به یکی از نیازهای اولیه انسانی یعنی مسکن و سرپناه شکل گرفت اما امروزه گستره بسیاری یافت است و می باید به طیف وسیعی از نیازهای فضایی انسان در عرصه آموزش، درمان، تفریح، فرهنگ، تجارت و... پاسخ گوید. معمار قادر است با مدد گرفتن از دانش، مهارت و بینش وسیع خود نسبت به افرینش خلاقانه فضاهای مورد نیازاقدام نماید. فضاهایی که در آن انسان حس بهتری را تجربه کند و باعث ارتقای کیفیت زندگی گردد.

شهرسازی:

دانش شهرسازی به بررسی کلیه تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی یک شهر می پردازد و تلاش میکند که روابط موجود در یک شهر را در قالب یک نظام هماهنگ، مدیریت و سازماندهی کند.

اعضای هیات علمی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

کارشناسی

مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
    سمینار و یا جلسه دفاع مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
خبری مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها