گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی اپتیک و لیزر

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی اپتیک و لیزر
علی آهنج
دانشیار
گروه آموزشی اپتیک و لیزر
۰۵۱-۳۵۱۵۶۱۸۷
  a.ahanj
معرفی معرفی کامل
اپتيك شاخه اي از علم فيزيك است كه به مطالعه رفتار و خواص نور مرئي، مادون قرمز و فرابنفش مي پردازد و دربسياري از علوم )ستاره شناسي، مهندسي، پزشكي، عكاسي و...(كاربرد دارد. ليزر نيز به دليل خواص متمايزش نقش بسيار مهمي در افزايش توليدات صنعتي، گسترش ارتباطات و پيشرفت صنعت چاپ و پزشكي دارد. در رشته مهندسي اپتيك و ليزر دانشجويان با انواع ليزر و اپتيك و كاربردهاي آنها، اسپكتروسكوپي ليزري)اندازه گيري طول موج و فركانس(، فن آوري ساخت قطعات اپتيكي و...آشنا مي شوند و قادر به طراحي و ساخت تجهيزات اپتيكي و ليزري مورد نياز در زمينه هاي مختلف باشند. دانش اپتيك و ليزر پيشرفت هاي فراواني در دهههاي اخير داشته است. با توجه به آينده درخشان و كاربردهاي روزافزون آن، تربيت كادر متخصص كه آشنا به زير بناهاي نظري و مسلط به مباني عملي باشند، لازم به نظر ميرسد. دوره كارشناسي مهندسي اپتيك و ليزر به منظور آموزش مباني علمي اپتيك و كاربرد آن در تجهيزات اپتيكي، اپتوالكترونيكي و ليزري تدوين شده است. در فن آوري پيشرفته و بويژه در صنايع دفاعي، توليد، انتشار و بكارگيري نور، آشكارسازي آن در نواحي مختلف بينايي و برهمكنش نور باماده مسائل مهم به شمار ميآيند. در اين راستا به متخصصيني كه بتوانند همكاري لازم را در طراحي و محاسبات ساخت و نگهداري تجهيزات اپتيكي، اپتوالكترونيكي و ليزري بعهده گيرند، به شدت احساس ميشود.
اعضای هیات علمی
    اطلاعیه مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
    سمینار و یا جلسه دفاع مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.

نصب و راه اندازی دستگاه لیزر پیشرفته حالت جامد

به لطف خداوند بزرگ و به همت گروه فیزیک دانشگاه خیام مشهد یک دستگاه لیزر پیشرفته حالت جامد و نیمرسانا با موفقیت در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1398 در این دانشگاه نصب و راه اندازی شد. همچنین نحوه کار با این دستگاه و کلیه آزمایش های عملی آن هم بصورت تئوری و هم بصورت عملی آموزش داده شد.

07 خرداد
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها