"بازدید از کارخانه فرش مشهد"

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
"بازدید از کارخانه فرش مشهد"
دانشگاه خیام / اخبار

بازدیدهای علمی از جمله رویکردهایی هستند که به منظور ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان با فضای صنعت بکار گرفته میشود ؛ در واقع بازدیدعلمی از فضای یک کارخانه میتواند مباحث تیوری را به گونه ای عملی پدیدار سازد.
کارخانه ی فرش مشهد از جمله کارخانه هایی است که اصول علمی و مهندسی را به گونه ای دقیق پیاده سازی نموده است و قطعا نمونه ی مناسبی جهت بازدید دانشجویان می باشد ؛ در بازدید روز سوم دی ماه که توسط انجمن علمی صنایع خیام ، به سرپرستی استاد شادکام  از کارخانه ی فرش مشهد برگزار گردید سعی برآن شد تا با بازدید از نقاط مختلف کارخانه ، دانشجویان هرچه بیشتر با فرایندها و انواع روش های علمی بکار گرفته شده در بخش ها و سطوح مختلف توسط کارخانه آشنا شوند.
در این بازدید  بخش های مختلف ، تولید و فرایندهای پساتولید ، کنترل کیفیت ، انبار داری و... کارخانه ی فرش مشهد مورد بررسی قرار گرفت و به ایجاد و  شکل گیری یک دید کلی از فضای واقعی فرایندهای مطرح شده در واحدهای درسی پرداخته شد.

ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۷۹۲ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی