جلسه توجیهی انجمن های علمی و اساتید راهنما

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
جلسه توجیهی انجمن های علمی و اساتید راهنما
دانشگاه خیام / اخبار

در مورخ 97/3/6 جلسه توجیهی انجمن های علمی در خصوص نحوه آشنایی با فعالیتهای علمی، فرهنگی انجمن ها، چگونگی برگزاری دوره های آموزشی-کارگاه ها-مسابقات-همایش ها و غیره.......برگزار گردید که در این خصوص آقای مهندس بشارتی معاون فرهنگی و دانشجویی توضیحات مفیدی ارائه نمودند سپس دکتر رجب زاده معاون پژوهشی دانشگاه در ارتباط با نحوه مقاله نویسی و چگونگی حمایت مالی دانشگاه از مقالات علمی سخنانی ایراد فرمودند و در ادامه اقای دکتر طیرانی ریاست دانشگاه با معرفی جایگاه علمی دانشگاه خیام در مقایسه با سایر دانشگاه ها و توصیه دانشجویان به ارتباط با صنعت ارائه سخن نمودند و تا پایان جلسه با فرا رسیدن وقت اذان به افق مشهد از کلیه حضار به صرف افطار در سلف و تریا پذیرایی به عمل آمد.


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۷۸۴ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی