بازدید از سرای سالمندان امداد به مناسبت گرامیداشت روز سالمند

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
بازدید از سرای سالمندان امداد به مناسبت گرامیداشت روز سالمند
دانشگاه خیام / اخبار

انجمن علمی مشاوره دانشگاه خیام همراه با 29 نفر از دانشجویان رشته مشاوره در ساعت 9 صبح مورخ 98/7/21 از مقابل درب پردیس یک به سمت سرای سالمندان امداد _واقع در هاشمیه ۸_ عازم شدند. سپس سالمندان با کمک دانشجویان به محوطه راهنمایی شدند و دانشجویان ساعاتی را درکنار آنان به گفتگو پرداختند. مراسم با پذیرایی شیرینی به سالمندان و دانشجویان واهداء هدیه ادامه یافت.

همچنین دانشجویان به دیدن سالمندان ناتوانی که در اتاق هایشان حضور داشتند رفتند. 

این بازدید در ساعت ‌12 با بازگشت به دانشگاه پایان یافت.
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۷۴۲ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی