نشست تخصصی معاونت پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه با مسئولین و کارشناسان آموزش مرکز فنی و حرفه ای

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نشست تخصصی معاونت پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه با مسئولین و کارشناسان آموزش مرکز فنی و حرفه ای
دانشگاه خیام / اخبار

این نشست در قالب انعقاد تقاهم نامه ای به منظور معرفی دانشجویان خیام برای کاروزی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اجرای دوره های آموزشی در قالب ماده 17 آن مرکز برگزار شد.

حاضرین در جلسه:

جناب اقای دکتر رجب زاده ( معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه)

جناب آقای دکتر صفریان (مدیر مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه و هیأت علمی گروه مکانیک و صنایع)

سرکار خانم خدنگی (مسئول آموزش مرکز فنی و حرفه ای نجمه)

سرکار خانم رزازان (کارشناس مشاوره و رهگیری مرکز فنی و حرفه ای نجمه)


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۶۲۷ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی