حضور نماینده گروه اپتیک و لیزر -فتونیک دانشگاه خیام در چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فتونیک ایران

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
حضور نماینده گروه اپتیک و لیزر -فتونیک دانشگاه خیام در چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فتونیک ایران
دانشگاه خیام / اخبار

حضور نماینده گروه اپتیک و لیزر -فتونیک دانشگاه خیام همراه با ارائه محصول دانش بنیان درایور لیزر پالسی در چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فتونیک ایران و معرفی کارشناسی ارشد رشته فتونیک دانشگاه خیام.


بازدید جناب آقای دکتر محمد اسلامی ریاست سازمان انرژی اتمی از غرفه نماینده گروه اپتیک و لیزر -فتونیک دانشگاه خیام

بازدید آقای یونچی مشاور وزیر صنعت و داور برنامه تلویزیونی میدون تبادل خوبی بین ایشان و نماینده گروه اپتیک و لیزر-فوتونیک دانشگاه خیام صورت گرفت.

ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۰۰۵ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی