برگزاری نشست با اعضای کمیته دانشجویی و جوانان کمیسیون خدمات فنی مهندسی مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی مشهد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
برگزاری نشست با اعضای کمیته دانشجویی و جوانان کمیسیون خدمات فنی مهندسی مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی مشهد
دانشگاه خیام / اخبار

برگزاری نشست با اعضای کمیته دانشجویی و جوانان کمیسیون خدمات فنی مهندسی مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی مشهد

نشستی با اعضای کمیته دانشجویی و جوانان کمیسیون خدمات فنی مهندسی مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی مشهد در تاریخ 30 شهریور 1402 برگزار شد جلسه با حضور 5 نفر از اعضای کمیته در محل کمیته دانشجوئی جوانان تشکیل شد. تا راهکارهای رشد و نیروی انسانی صنعت در دانشگاه را بررسی نمایند. این ارتباط باهدف اشتغالزایی در صنایع کشور تشکیل گردید.

هدف از این جلسه چگونگی ارتباط مؤثر صنعت با دانشگاه بیان شد که این ارتباط به منظور جلوگیری از مهاجرت دانشجویان ضروری است این ارتباط میتوان با اشتغالزایی مؤثر و کارآمد در صنایع کشور از مهاجرت نیروی متخصص پیشگیری نماید.

در این جلسه بر ارتباط کمیسیون با مدیران صنعت ونیز اعضای کمیته با دانشگاه به منظور رسیدن به این هدف تأکید گردید. آقای دکتر سبحان صفریان مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه مسئله قطع ارتباط صنعت با میزان در آمد و اشتغال را دغدغه خود عنوان نمود.

و جناب آقای دکتر خنداندل رئیس کمیسیون از توان کمیسیون برای همراهی کردن واحدهای صنعتی با رویدادهای دانشجویی سخن گفتند. پیگیریهای روش اجرایی و ایجاد فرایند برای ارتباط صنعت با دانشگاهها و به روزرسانی بانک اطلاعاتی دانشگاهها و دانشجویان از مصوبات این نشست بود.

                                                                              
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۵۶۵ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی