بازدید مدیر کل محترم دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از دانشگاه خیام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
بازدید مدیر کل محترم دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / اخبار


در روز یکشنبه مورخ 96/2/17 خانم دکتر داداشیان مدیر کل محترم دفتر غیردولتی از قسمت های مختلف دانشگاه خیام بازدید نموده و سپس در جلسه ای که در ساعت 12-10 با حضور کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت نمودند.در این جلسه ابتدا ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر طیرانی ضمن خیرمقدم به خانم دکتر داداشیان و تشکر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 مطالب و مسائل طرح شده در جلسه معاون محترم  آموزشی را به استحضار اعضارساندند. سپس خانم دکتر داداشیان مسائل مربوط به صدورمجوز رشته های کارشناسی ارشد و سایر رشته ها بیان داشتند سپس مسائل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی توسط روسا مطرح که خانم دکتر داداشیان پاسخ لازم را ارئه نمودند.


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۹۳۰ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی