صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی آهنج

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی آهنج
دانشیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۷
a.ahanj
دکتری
1387
فیزیک کوانتوم
هندوستان
کارشناسی ارشد
1376
فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1374
فیزیک کاربردی
دانشگاه تهران
مقاله های نشریه داخلی
1. ندا غفوریان م. ر، علی آهنج و محسن سربیشه ای، بررسی خواص کوانتومی حالت های همدوس دومدی درهم تنیده، Iranian Journal of Physics Research، شماره 1، 1388، صفحات 1-1
مقاله های نشریه خارجی
2. Zeynab Faroughi, Ali Ahanj, Kurosh Javidan and Samira Nazifkar, Dynamics of Entanglement in Optomechanical Cavity Arrays: Localization-Delocalization Transition, International Journal of Theoretical Physics, Vol. 60, 2021, PP. 155-163
3. Ali Ahanj, Three-spin systems and the Pusey–Barrett–Rudolph theorem, Eur. Phys. J. Plus, Vol. 136, 2021, PP. 1-12
5. Ali Ahanj, Quantum Sensing with Cavity Optomechanical Array for Gravimetry: Optimization of Entanglement Transfer, Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic, Vol. 7, 2020, PP. 1-10
8. Golnaz Zoka and Ali Ahanj, Local randomness in Cabello's non-locality argument from the Information Causality principle, Quantum Studies: Mathematics and Foundations, Vol. 3, 2015, PP. 135-145
9. Sayyed Yahya Mirafzali, Iman Sargolzahi, Ali Ahanj, Mohsen Sarbishae and Kurosh Javidan, Measurement-induced nonlocality for an arbitrary bipartite state, Quantum Information and Computation, Vol. 13, 2013, PP. 479-489
10. Maedeh Mollai, Mohammad Razavi, Safa Jami and Ali Ahanj, The Introduction of the Quantum Kinetic Energy term Via the Hamilton-Jacobi Approach, Eur. Phys. J. Plus, Vol. 128, 2012, PP. 1-1
11. Sayyed Yahya Mirafzali, Iman Sargolzahi, Ali Ahanj, Kurosh Javidan and Mohsen Sarbishaei, Factorization Law for Two Lower Bounds of Concurrence, Phys. Rev. A, Vol. 82, 2010, PP. 1-1
12. Ali Ahanj, Hardy’s Argument and Successive Spin-s Measurements, Phys. Rev. A, Vol. 82, 2010, PP. 1-1
13. Ali Ahanj, Samir Kunkri, Ashutosh Rai, Ramij Rahaman and Pramod S. Joag, Bound on Hardy’s Nonlocality from the Principle of Information Causality, Phys. Rev. A, Vol. 81, 2010, PP. 1-1
14. Ali Ahanj, Classical Protocol for Simulation of Spin Measurement Correlations of Binary Spin-S Singlet State, International Journal of Quantum Information, Vol. 8, 2010, PP. 1-1
15. Ali Ahanj, Pramod S. Joag and Sibasish Ghosh, Quantum Correlations in Successive Spin Measurements, International Journal of Quantum Information, Vol. 5, 2007, PP. 885-911
16. Ali Ahanj, Pramod Joag and Sibasish Ghosh, Classical simulation of two spin-S singlet state correlations involving spin measurement, physics letters A, Vol. 368, 2007, PP. 1-1
17. Samir Kunkri, Sujit K. Choudhary, Ali Ahanj and Pramod Joag, Nonlocality without inequality for almost all two-qubit entangled states based on Cabello’s nonlocality argument, Phys. Rev. A, Vol. 73, 2006, PP. 1-1
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. علی آهنج، فیزیک کوانتومی به زبان ساده، -621
همایش ها و سخنرانی ها
1. Symposia on Quantum Computing & Quantum Information processing, , Shahid Beheshti University, 1387/10/16
2. Intenational Program on Quantum Information, , Institute of Physics, Bhubaneswar, India, 1388/11/10
3. Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, , Antalya-Turkey, 1390/2/22
4. اولین سمینار فیزیک بنیادی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی, , پژوهشگاه دانشهای بنیادی, 1386/9/21
5. هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک در پژوهشگاه دانشهای بنیادی, , پژوهشگاه دانشهای بنیادی, 1389/2/29
6. هجدهمین کنفرانس بهاره فیزیک در پژوهشگاه دانشهای بنیادی, , پژوهشگاه دانشهای بنیادی, 1389/2/29
7. کنفرانس اطلاعات کوانتومی ، دانشگاه شاهرود با همکاری انجمن فیزیک ایران, , دانشگاه شاهرود, 1392/6/14
8. اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, , دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, 1392/8/8
9. چهارمین گردهمایی رهیافتهای نوین در فیزیک بنیادی ، پزوهشکده فیزیک ، مرکز دانشهای بنیادی, , مرکز دانشهای بنیادی, 1394/9/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 مهدی شقائی کارشناسی ارشد بررسی کاواک اپتومکانیکی 1397/6/28 استاد راهنما اول داخلی
2 سیده تکتم حسینی کارشناسی ارشد تعامد موضعی به عنوان یک اصل چند ذره ای برای همبستگی های کوانتومی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
3 مجید خواجه زاده کارشناسی ارشد بررسی شرطی های خلاف واقع در تئوری کوانتوم 1396/6/28 استاد راهنما اول داخلی
4 پگاه ایمان نژاد کارشناسی ارشد بررسی مدلهای کوانتومی در نظریه شناخت و تصمیم گیری 1396/6/22 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها