صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی آهنج

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی آهنج
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۷
a.ahanj
دکتری
1387
فیزیک کوانتوم
هندوستان
کارشناسی ارشد
1376
فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1374
فیزیک کاربردی
دانشگاه تهران
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. ندا غفوریان م. ر, علی آهنج, محسن سربیشه ای، بررسی خواص کوانتومی حالت های همدوس دومدی درهم تنیده، Iranian Journal of Physics Research، شماره 1، 1388، صفحات 1-1
5. Golnaz Zoka, Ali Ahanj, Local randomness in Cabello's non-locality argument from the Information Causality principle, Quantum Studies: Mathematics and Foundations, Vol. 3, 2015, PP. 135-145
6. Sayyed Yahya Mirafzali, Iman Sargolzahi, Ali Ahanj, Mohsen Sarbishae, Kurosh Javidan, Measurement-induced nonlocality for an arbitrary bipartite state, Quantum Information and Computation, Vol. 13, 2013, PP. 479-489
7. Maedeh Mollai, Mohammad Razavi, Safa Jami, Ali Ahanj, The Introduction of the Quantum Kinetic Energy term Via the Hamilton-Jacobi Approach, Eur. Phys. J. Plus, Vol. 128, 2012, PP. 1-1
8. Sayyed Yahya Mirafzali, Iman Sargolzahi, Ali Ahanj, Kurosh Javidan, Mohsen Sarbishaei, Factorization Law for Two Lower Bounds of Concurrence, Phys. Rev. A, Vol. 82, 2010, PP. 1-1
9. Ali Ahanj, Hardy’s Argument and Successive Spin-s Measurements, Phys. Rev. A, Vol. 82, 2010, PP. 1-1
10. Ali Ahanj, Samir Kunkri, Ashutosh Rai, Ramij Rahaman, Pramod S. Joag, Bound on Hardy’s Nonlocality from the Principle of Information Causality, Phys. Rev. A, Vol. 81, 2010, PP. 1-1
11. Ali Ahanj, Classical Protocol for Simulation of Spin Measurement Correlations of Binary Spin-S Singlet State, International Journal of Quantum Information, Vol. 8, 2010, PP. 1-1
12. Ali Ahanj, Pramod S. Joag, Sibasish Ghosh, Quantum Correlations in Successive Spin Measurements, International Journal of Quantum Information, Vol. 5, 2007, PP. 885-911
13. Ali Ahanj, Pramod Joag, Sibasish Ghosh, Classical simulation of two spin-S singlet state correlations involving spin measurement, physics letters A, Vol. 368, 2007, PP. 1-1
14. Samir Kunkri, Sujit K. Choudhary, Ali Ahanj, Pramod Joag, Nonlocality without inequality for almost all two-qubit entangled states based on Cabello’s nonlocality argument, Phys. Rev. A, Vol. 73, 2006, PP. 1-1
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. علی آهنج، فیزیک کوانتومی به زبان ساده، -621
همایش ها و سخنرانی ها
1. Symposia on Quantum Computing & Quantum Information processing, , Shahid Beheshti University, 1387/10/16
2. Intenational Program on Quantum Information, , Institute of Physics, Bhubaneswar, India, 1388/11/10
3. Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, , Antalya-Turkey, 1390/2/22
4. اولین سمینار فیزیک بنیادی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی, , پژوهشگاه دانشهای بنیادی, 1386/9/21
5. هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک در پژوهشگاه دانشهای بنیادی, , پژوهشگاه دانشهای بنیادی, 1389/2/29
6. هجدهمین کنفرانس بهاره فیزیک در پژوهشگاه دانشهای بنیادی, , پژوهشگاه دانشهای بنیادی, 1389/2/29
7. کنفرانس اطلاعات کوانتومی ، دانشگاه شاهرود با همکاری انجمن فیزیک ایران, , دانشگاه شاهرود, 1392/6/14
8. اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, , دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, 1392/8/8
9. چهارمین گردهمایی رهیافتهای نوین در فیزیک بنیادی ، پزوهشکده فیزیک ، مرکز دانشهای بنیادی, , مرکز دانشهای بنیادی, 1394/9/1
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 مهدی شقائی کارشناسی ارشد بررسی کاواک اپتومکانیکی 1397/6/28 استاد راهنما اول داخلی
2 سیده تکتم حسینی کارشناسی ارشد تعامد موضعی به عنوان یک اصل چند ذره ای برای همبستگی های کوانتومی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
3 مجید خواجه زاده کارشناسی ارشد بررسی شرطی های خلاف واقع در تئوری کوانتوم 1396/6/28 استاد راهنما اول داخلی
4 پگاه ایمان نژاد کارشناسی ارشد بررسی مدلهای کوانتومی در نظریه شناخت و تصمیم گیری 1396/6/22 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها