صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امیرداوود حیدرپور

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امیرداوود حیدرپور
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
a.d.heydarpoor
دکتری
1398
مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1391
مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1388
مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه امام رضا
مقاله های نشریه داخلی
1. امیرداود حیدرپور، محمدرضا هاشمی و محمد حسن شیخ الاسلامی، دیپلماسی ترجمه: چشم‌اندازی نوین، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل، شماره 8، 1398، صفحات 1-22
2. امیرداود حیدرپور و محمدرضا هاشمی، • مبانی واژه‌شناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357)، مطالعات زبان و ترجمه، شماره 46، 1392، صفحات 19-48
3. امیرداود حیدرپور، بررسی نظریه اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمه بغداد، مطالعات زبان و ترجمه، شماره 46، 1392، صفحات 51-75
4. امیرداود حیدرپور و محدرضا هاشمی، بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1330- 1357)، مطالعات ترجمه، شماره 11، 1391، صفحات 21-32
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. امیرداود حیدرپور، • دیپلماسی ترجمه جمهوری اسلامی ایران: زمینه‌ها و آسیب‌ها، اولین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان انگلیسی، دی 11-11, 1397
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. امیرداود حیدرپور،محمدرضا هاشمی، نقد ترجمه در ایران، 1398
2. امیرداود حیدرپور،امیرداود حیدرپور،امیرداود حیدرپور،محمد حسن شیخ الاسلامی،محمدرضا هاشمی، دیپلماسی ترجمه: از نظریه تا عمل، 1399
همایش ها و سخنرانی ها
1. جایگاه ترجمه در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها, گرامیداشت هفته پژوهش, دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان, 1400/9/28
2. دیپلماسی ترجمه از نظریه تا عمل, • سخنرانی در جمع مقامات ارشد و سفرای وزارت خارجه، و مسئولان مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 1400/3/26
3. دیپلماسی ترجمه, نشست تخصصی انجمن علمی دیپلماسی ایران, انجمن علمی دیپلماسی ایران, 1400/2/21
4. نقد ترجمه «چهره مرد هنرمند در جوانی», نشست تخصصی نقد ترجمه «چهره مرد هنرمند در جوانی», خانه کتاب ایران, 1398/6/9
5. اصول تحلیل داده کیفی و معرفی قابلیت‌های نرم افزار MaxQda در پژوهش‌های کیفی و ترکیبی, • سخنرانی در جمع استادان و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, 1398/7/16
6. روش شناسی ترجمه در ایران معاصر, هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های دانش افزایی و هم‌اندیشی نقد ترجمه, انجمن مترجمان استان تهران, 1395/12/30
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها