صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - بهمن هنری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
بهمن هنری
استاد
۰۵۱-۳۵۱۵۶
b.honary
دکتری
1355
سیستمهای دینامیکی
انگلستان
کارشناسی ارشد
1351
معادلات دیفرانسیل
انگلستان
کارشناسی
1346
فیزیک ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. and M.Jazaeri, Block-Coppels chaos in set-valued discrete systems, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Vol. 3, 2013, PP. 9-12
2. , M. Pourbarat and M.R. Velayati, On the Arithmetic Difference of Affine Cantor Sets, Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories, Vol. 4, 2013, PP. 139-146
3. and A. Z. BAHABADI, Inverse Shadowing and Weak Inverse Shadowing Property, Applied Mathematics, Vol. 3, 2012, PP. 478-483
4. and A. Zamani Bahabadi, Weak Strictly Persistence Homeomorphisms and Weak Inverse Shadowing Property and Genericity, Kyungpook Mathematical Journal, Vol. 49, 2009, PP. 411-418
5. and A.Zamani Bahabadi, Orbital shadowing property, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 45, 2008, PP. 645-650
6. and A.Zamani Bahabadi, Asymptotic average shadowing property on compact metric spaces, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Vol. 69, 2008, PP. 2857-2863
7. , Abundance of SRB Measures in a Family of Multimodal Circle Maps, J.Sci.Ferdowsi Uni of Mashhad, Vol. 1, 2005, PP. 9-14
8. , Carlos G. Moreira and M.Pourbarat, Stable intersections of affine cantor sets, Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, Vol. 36, 2005, PP. 363-378
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. بهمن هنری، توپولوژی، 1367
2. بهمن هنری،ابوالقاسم بزرگ نیا، معادلات دیفرانسیل معمولی و نظریه پایداری، 1368
3. بهمن هنری،شاهین امیری‌شریفی،محمود لایقی، دوره‌ای بر آنالیز ریاضی، 1376
4. بهمن هنری،سیدمقتدی هاشمی‌پرست، مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم، 1378
5. بهمن هنری، درس، مساله، نکته آمار و احتمال، 1379
6. بهمن هنری،فاطمه قانع، آنالیز مقدماتی، نظریه حسابان، 1381
7. بهمن هنری، آمار و احتمال، 1382
8. بهمن هنری، پنجگانه مهندسی صنایع: آمار و احتمال مهندسی (جلد 1)، 1384
9. بهمن هنری،سیدمقتدی هاشمی‌پرست، مسائل آمار و احتمالات در مهندسی و علوم، 1389
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها