صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - بهمن هنری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
بهمن هنری
استاد
۰۵۱-۳۵۱۵۶
b.honary
دکتری
1355
سیستمهای دینامیکی
انگلستان
کارشناسی ارشد
1351
معادلات دیفرانسیل
انگلستان
کارشناسی
1346
فیزیک ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. , M.Jazaeri, Block-Coppels chaos in set-valued discrete systems, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Vol. 3, 2013, PP. 9-12
2. , M. Pourbarat, M.R. Velayati, On the Arithmetic Difference of Affine Cantor Sets, Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories, Vol. 4, 2013, PP. 139-146
3. , A. Z. BAHABADI, Inverse Shadowing and Weak Inverse Shadowing Property, Applied Mathematics, Vol. 3, 2012, PP. 478-483
4. , A. Zamani Bahabadi, Weak Strictly Persistence Homeomorphisms and Weak Inverse Shadowing Property and Genericity, Kyungpook Mathematical Journal, Vol. 49, 2009, PP. 411-418
5. , A.Zamani Bahabadi, Orbital shadowing property, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 45, 2008, PP. 645-650
6. , A.Zamani Bahabadi, Asymptotic average shadowing property on compact metric spaces, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Vol. 69, 2008, PP. 2857-2863
7. , Abundance of SRB Measures in a Family of Multimodal Circle Maps, J.Sci.Ferdowsi Uni of Mashhad, Vol. 1, 2005, PP. 9-14
8. , Carlos G. Moreira, M.Pourbarat, Stable intersections of affine cantor sets, Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, Vol. 36, 2005, PP. 363-378
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. بهمن هنری، توپولوژی، 1367
2. بهمن هنری,ابوالقاسم بزرگ نیا، معادلات دیفرانسیل معمولی و نظریه پایداری، 1368
3. شاهین امیری‌شریفی,محمود لایقی,بهمن هنری، دوره‌ای بر آنالیز ریاضی، 1376
4. بهمن هنری,سیدمقتدی هاشمی‌پرست، مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم، 1378
5. بهمن هنری، درس، مساله، نکته آمار و احتمال، 1379
6. بهمن هنری,فاطمه قانع، آنالیز مقدماتی، نظریه حسابان، 1381
7. بهمن هنری، آمار و احتمال، 1382
8. بهمن هنری، پنجگانه مهندسی صنایع: آمار و احتمال مهندسی (جلد 1)، 1384
9. بهمن هنری,سیدمقتدی هاشمی‌پرست، مسائل آمار و احتمالات در مهندسی و علوم، 1389
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها