لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
کیوان بینا
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
k.bina
دکتری
1390
آب و هیدرولیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1383
عمران سازه های هیدرولیکی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1380
مهندسی عمران - عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها