صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - کیوان بینا

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
کیوان بینا
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
k.bina
دکتری
1390
آب و هیدرولیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1383
عمران سازه های هیدرولیکی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1380
مهندسی عمران - عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. سهیل قره, کیوان بینا, احسان فرشته پور، اولویت بندی ترمیم و بازسازی پلهای بتنی در شبکه راههای استان خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، نشریه مهندسی سازه و ساخت، شماره 6، 1397، صفحات 93-108
2. Keivan Bina, نوید مقدس, BIM-ABM simulation for emergency evacuation from conference hall, considering gender segregation and architectural design, Architectural Engineering and Design Management, Vol. 16, 2020, PP. 1-1
3. Elahe Chero, Mohammadamin Torabi, Hamidreza Zahabi, Anahita Ghafoorisadatieh, Keivan Bina, Numerical analysis of the circular settling tank, Drinking Water Engineering and Science (DWES), Vol. 1, 2019, PP. 39-44
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها