صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مهدی یعقوبی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مهدی یعقوبی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۹
m.yaghoubi
کارشناسی ارشد
1385
حسابداری
مازندران
کارشناسی
1375
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. بهزاد کاردان،مهدی مرادی،سید علی موسوی،مهدی یعقوبی، نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 12، 1397، صفحات 0-0
2. مریم اقبال،مهدی یعقوبی، بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی داراییها، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 9، 1391، صفحات 15-25
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها