صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مهدی یعقوبی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مهدی یعقوبی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
m.yaghoubi
دکتری
1401
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
حسابداری
مازندران
کارشناسی
1375
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. بهزاد کاردان، مهدی مرادی، سید علی موسوی و مهدی یعقوبی، نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 12، 1397، صفحات 0-0
2. مهدی یعقوبی، تعاملاتی در باب اجرا و تئوری در حسابداری مدیریت، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 2، 1392، صفحات 20-28
3. مریم اقبال و مهدی یعقوبی، بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی داراییها، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 9، 1391، صفحات 15-25
4. مهدی یعقوبی و مهدی یعقوبی، امنیت شغلی و مدیریت سود، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 6.1، 1384، صفحات 83-104
مقاله های نشریه خارجی
5. کاوه آسیایی, mehdi yaghoubi, Nick Bontis, mohammadreza askari and امید بارانی, Knowledge assets, innovation ambidexterity and firm performance in knowledge-intensive companies, Journal of Knowledge Management, Vol. 28, 2023, PP. 0-0
6. کاوه آسیایی, Nick Bontis, mehdi yaghoubi and RAZIEH ALIZADEH, Green intellectual capital and environmental management accounting: Natural resource orchestration in favor of environmental performance, Business Strategy and the Environment, Vol. 31, 2021, PP. 76-93
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
1 فرزانه مقدسیان کارشناسی ناپیوسته بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکت ها 1400/11/28 استاد راهنما اول داخلی
2 سیده حانیه راعی مقدم کارشناسی ناپیوسته بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد 1400/11/28 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها