صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مهدی یعقوبی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مهدی یعقوبی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۹
m.yaghoubi
کارشناسی ارشد
1385
حسابداری
مازندران
کارشناسی
1375
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. بهزاد کاردان،مهدی مرادی،سید علی موسوی،مهدی یعقوبی، نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 12، 1397، صفحات 0-0
2. مهدی یعقوبی، تعاملاتی در باب اجرا و تئوری در حسابداری مدیریت، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 2، 1392، صفحات 20-28
3. مریم اقبال،مهدی یعقوبی، بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی داراییها، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 9، 1391، صفحات 15-25
4. مهدی یعقوبی،مهدی یعقوبی، امنیت شغلی و مدیریت سود، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 6.1، 1384، صفحات 83-104
مقاله های نشریه خارجی
5. کاوه آسیایی,Nick Bontis,mehdi yaghoubi,RAZIEH ALIZADEH, Green intellectual capital and environmental management accounting: Natural resource orchestration in favor of environmental performance, Business Strategy and the Environment, Vol. 31, 2021, PP. 76-93
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 سیده حانیه راعی مقدم کارشناسی ناپیوسته بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد 1400/11/28 استاد راهنما اول داخلی
2 فرزانه مقدسیان کارشناسی ناپیوسته بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکت ها 1400/11/28 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 فرزانه مقدسیان کارشناسی ناپیوسته بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکت ها 1400/11/28 استاد راهنما اول داخلی
2 سیده حانیه راعی مقدم کارشناسی ناپیوسته بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد 1400/11/28 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها