صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مهران مصلحی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مهران مصلحی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۸۱
m.moslehi
دکتری
----
دانشجوی دکتری برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد
1391
مهندسی برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی
1388
مهندسی برق-قدرت
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقالات نشریات داخلی و خارجی
3. , Speed control of three-phase induction motor using buck chopper, Majlesi journal of electrcial engineering, Vol. 1, 2012, PP. 1-9
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. مهران مصلحی، ماشینهای الکتریکی، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها