صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - محمدحسین طیرانی نجاران

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
محمدحسین طیرانی نجاران
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۵۲
m.h.tayarani
دکتری
1370
فیزیک
انگلستان
کارشناسی ارشد
1365
فیزیک حالت جامد
انگلستان ساسکس
کارشناسی
1349
فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. محمدحسین طیرانی نجاران,تقی رضوی زاده، فیزیک نوین جلد1 ( آن سوی نظریه نیوتن)، 1382
2. محمدحسین طیرانی نجاران,تقی رضوی زاده,دکتر میرعباس رحمتی، فیزیک نوین جلد2 ( آن سوی نظریه نیوتن)، 1384
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها