صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - محمدحسین طیرانی نجاران

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
محمدحسین طیرانی نجاران
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۵۲
m.h.tayarani
دکتری
1370
فیزیک
انگلستان
کارشناسی ارشد
1365
فیزیک حالت جامد
انگلستان ساسکس
کارشناسی
1349
فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. محمدحسین طیرانی نجاران،تقی رضوی زاده، فیزیک نوین جلد1 ( آن سوی نظریه نیوتن)، 1382
2. محمدحسین طیرانی نجاران،تقی رضوی زاده،دکتر میرعباس رحمتی، فیزیک نوین جلد2 ( آن سوی نظریه نیوتن)، 1384
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها