صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سوسن صنعتی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سوسن صنعتی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۵
s.sanati
کارشناسی ارشد
1388
برق- مخابرات
علم و صنعت
کارشناسی
1370
مهندسی الکترونیک
برادفورد انگلستان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. soosan sanaati, Mohammad Hossein Yaghmaee and Asghar Beheshti, Energy Aware Multi-path and Multi-SPEED Routing Protocol in Wireless Sensor Networks, 14th International CSI Computer Conference, January 20-21, 2009
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
1 امینه محمدنژاد کارشناسی پروسه بطری پرکنی کارخانه نوشابه 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
2 محمد مرادی بیناباج کارشناسی خطوط انتقال GIL 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
3 محمد بهروزفر کارشناسی تقویت کننده کم نویز - ساختار و عملکرد آنها 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
4 مهسا جودوی کارشناسی طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده مادون قرمز 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
5 شیرین سراصلانی کارشناسی طراحی و ساخت تابلو برق change over 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
6 مسعود علی نژاد کارشناسی هوشمند سازی ساختمان با PLC 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
7 علیرضا حمیدی کارشناسی ساخت ربات مسیریاب به کمک اردوینو 1397/10/26 استاد راهنما اول داخلی
8 مهدی باقی کارشناسی کنترل و مدیریت وسایل برقی با استفاده از مادون قرمز و رمزنگاری 1397/6/29 استاد راهنما اول داخلی
9 ویدا داوری نژادمقدم قوچانی کارشناسی بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس و ماهواره بر بدن انسان 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
10 زینب حسین نژاد کارشناسی ساخت ساعت زنگدار دیجیتال (با میکرو کنترلر ARM) 1397/6/25 استاد راهنما اول داخلی
11 فاطمه روح بخش کارشناسی طراحی رطوبت سنج با اردوینو 1397/6/24 استاد راهنما اول داخلی
12 بهناز صابری سررود کارشناسی طراحی و ساخت تابلو برق change over 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
13 سیدعلیرضا تفریشی کارشناسی ساخت سیستم ایمنی مجهز به دوربین مناسب برای محل کار و ارسال پیامک با برد رزبریپای 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
14 محسن بهلول زاده حقیقی کارشناسی بررسی روشهای پردازش تصویر به منظور حذف سنسورها در صنعت -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
15 امیرمهدی سهامیان مقدم کارشناسی کاربرد PLC در صنعت و برنامه ریزی PLC خط تولید شکر -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها