صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - تکتم رستمی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تکتم رستمی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۰۱
t.rostami
کارشناسی ارشد
1385
برق الکترونیک
گیلان
کارشناسی
1378
برق الکترونیک
سجاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. تکتم رستمی یزدی، مدارات مجتمع خطی و تقویت کننده های عملی، 1395
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها