صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - تکتم رستمی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تکتم رستمی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۰۱
t.rostami
کارشناسی ارشد
1385
برق الکترونیک
گیلان
کارشناسی
1378
برق الکترونیک
سجاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. تکتم رستمی یزدی، مدارات مجتمع خطی و تقویت کننده های عملی، 1395
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها